قیمتش چند؟؟؟؟ ,واقعا قیمتش ,واقعا قیمتش چند؟؟؟؟
خیلی دلشان برای پدر تنگ شده دیگر طاقت نداشتند آخه آخرین باری بود که پدر رو می دیدند.
شاید بپرسی که پدر چرا آنها را تنها گذاشت ؟

این را بدان که او نه برای پول رفته بود ونه برای دفاع از اسد !!! او رفت تا حرم تنها نماند او رفت تا داعش جنگ را به کشورش نکشد وهمان مردمانی که حالا انگ  مزدور به او می زنند در آرامش باشند تو ای bbc هر چه دوست داری مستند بساز و بگو که اینها مدافعان اسد هستند و به خاطر پول رفته اند  نه مدافعان حرم ولی ای کاش یکبار مقابل یک داعشی قرار می گرفتی وبه سوالم جواب می دادی که واقعا قیمتش چند؟؟؟؟


منبع اصلی مطلب : ما را مدافعان حرم افریده اند
برچسب ها : قیمتش چند؟؟؟؟ ,واقعا قیمتش ,واقعا قیمتش چند؟؟؟؟
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : واقعا قیمتش چند؟؟؟؟